ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական խորհրդի կազմը

 1. Պողոսյան Գ.Ա. - նախագահ, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
 2. Գևորգյան Հ.Ա. - նախագահի տեղակալ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
 3. Ղազինյան Գ. Ս. - իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
 4. Միրումյան Կ. Ա. - փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 5. Առաքելյան Հ.Բ. - փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր
 6. Սաֆարյան Գ.Հ. - իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 7. Ստեփանյան Հ.Մ. - իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 8. Հարությունյան Մ.Ա. - փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր
 9. Մանասյան Ա.Ս. - փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
 10. Շիրինյան Լ.Ղ. - քաղաքական գիտությունների դոկտոր
 11. Զոլյան Ս.Տ. - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր